A A A

Księża w parafii

 

Proboszcz: ks. mgr Andrzej Pastuszak, kapelan Ojca św., kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, ur. 24.01.1958 r., święcenia kapłańskie: 23.12.1984 r., w parafii od 20.08.1998 r.

 

 

 

 

Wikariusz: ks. mgr Grzegorz Wszędybył, ur. 05.12.1986 r., święcenia kapłańskie: 29.01.2011 r., w parafii od 24.08.2020 r.