A A A

Księża pracujący w parafii

 

Proboszcz: ks. mgr Andrzej Pastuszak, kapelan Ojca św., kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, ur. 24.01.1958 r., święcenia kapłańskie: 23.12.1984 r., w parafii od 20.08.1998 r.

 

 

 

 

Wikariusz: ks. mgr lic. Paweł Wiśniewski, ur. 23.07.1979, święcenia kapłańskie: 27.05.2005 r., w parafii od 23.08.2014 r.

 

 

 

 

Rezydent: ks. dr Marcin Szczodry, ur. 8.07.1981, święcenia kapłańskie: 10.06.2006 r., w parafii od 1.02.2017 r.